# سرشماری_سال_90

وضعیت درصد شاغلان مسجدسلیمان نشاندهنده فلاکت مردم است

نسبت تعداد شاغلان به آمار خانواده تعداد شاغلان آمار خانواده شهرستان 92.3% 9632 10430 اندیکا 82.28% 34742 42220 اندیمشک 82.2% 288914 351461 اهواز 94.9% 42779 45066 ایذه 104.2% 24981 23971 باغملک 63.1% 13445 21306 باوی 93.4% 64775 69290 ماهشهر 80.6% 56333 69864 آبادان 95.4% 45290 47474 بهبهان 73.9% 31159 42140 خرمشهر 96.3% 103583 107520 دزفول 67.8% 15122 22298 دشت آزادگان 92.5% 10532 11390 رامشیر 95.1% 24036 25269 رامهرمز 69.8% 24185 34610 شادگان 88.8% 42013 47293 شوش 86.3% 39078 45291 شوشتر 92.9% 13913 14973 گتوند 113.8% 9054 7951 لالی 71% 19047 26771 مسجدسلیمان 97.4% 5241 5381 هفتکل 104.6% 9274 8863 هندیجان 97.2% 7391 7597 هویزه 87.9% 19889 22621 امیدیه بر مبنای آخرین سرشماری کشور در سال 90 ، درصد نسبت تعداد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 105 بازدید