# خاورمیانه

نخستین شهر خاورمیانه در حسرت ساده ترین امکانات زندگی

  نخستین خط آهن خاورمیانه، نخستین کارخانه برق خاورمیانه، نخستین بیمارستان و مسکن مدرن خاورمیانه، فوران چاه شماره یک خاورمیانه و...؛ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 69 بازدید