# بیکاری_مسجدسلیمان

درصد بیکاری مسجدسلیمان

بر مبنای آخرین سرشماری کشور جمعیت فعال،تعداد شاغلین،تعداد بیکاران،و درصد بیکاران شهرستانهای استان خوزستان به شرح زیر است: شهرستان جمعیت فعال تعداد شاغل تعداد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 53 بازدید