# استاندار_خوزستان

استاندار خوزستان:در صورت صعود نفت به لیگ برتر همه امکانات بسیج خواهند شد

        عبدالحسن مقتدایی گفت : : درصورت راهیابی تیم نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر، همه مسولان خوزستان برای فراهم ساختن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

استاندار خوزستان:در صورت صعود نفت به لیگ برتر همه امکانات بسیج خواهند شد

        عبدالحسن مقتدایی گفت : : درصورت راهیابی تیم نفت مسجد سلیمان به لیگ برتر، همه مسولان خوزستان برای فراهم ساختن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 47 بازدید