آثار باستانی مسجدسلیمان

آتشکده سرمسجد

آثار باستانی وتاریخی آتشکده سر مسجد واقع در چشمه علی جاده فرودگاه ، در هزاره اول پیش از میلاد بنا نهاده شده است .فاز اول این تخت گاه با فیل سنگهای سترگ ورگ چینهای پیش آمده وپس رفته در حالی که آتشگاه در دامنه شمالی وآتشکده بر فراز ضلع جنوب غربی آن قرار گرفته است . از سه سو صفه را دور زده واز جهت مغرب به کوه تکیه داده است .

این تخت گاه دارای چندین پله کان می باشد که مهمترین آنها پله کان ورودی شرقی است که 24 متر طول دارد . قاز دوم این تخت گاه مربوط به دورههای سلوکی واشکانی (الیمائیدی)است .

این آتشکده در تاریخ بستم آذر ماه سال یکهزارو سیصد شانزده به فهرست آثار تاریخی ملی کشور پیوست و با شماره 300 جزءآثار باستانی کشور به ثبت رسیده ، یکی از آثار دیدنی وجذاب توریستی در استان خوزستان میابشد.

معبد برد نشانده
معبد برد نشانده در 16 کیلومتری مسجدسلیمان بر سر راه سد مسجد سلیمان وسد شهید عباسپور قرار گرفته است ، در برد نشانده سنگ نوشتهایی به همین نام وجود دارد وکلیه بنا از سنگ ساخته شده وبه دوره هزاره اول پیش از میلاد می رسد

این آثار باستنی در تاریخ هیجدهم اسفند ماه سال یکهزارو سیصد شصت وهفت با شماره 327 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .
تپه گلگیر
تپه گلگیر یک تپه باستانی است وقدمت تاریخی دارد این تپه با شماره 3072 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .


چاه نفت شماره یک
چاه شماره یک در مرکز شهر قرار دارد ، از همان روزهای اول کشف وحفاری وپس از اینکه به نفت رسید ،یک دگرگونی در منطقه بوجود آورد ومورد استفاده قرار گرفت ، وزمانی که چاهای دیگر کشف وحفاری شدند ،این چاه به عنوان چاه مادر وبه خاطر یک احترام خاص از هر نظر ، بهر ه برداری از این چاه  متوقف شد .

کلیه وسائلی که با آن این چاه را حفر نمودند در محوطه خود چاه قرار دادند واطراف چاه را با کشیدن فنس محصور کردند برای بازدید توریست ها وجهان گردان .

این چاه دارای قدمتی در حدود یک صد سال میباشد ،واز طرف اداره میراث فرهنگی این چاه در تاریخ پانزدهم تیر ماه سال یکهزار وسیصدو هفتاد ونه با شماره 3609 در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت وبه ثبت رسید.


امامزاده بابا احمد

امام زاده بابا احمد در چهل کیلومتری  لالی قرار دارد و این امام زاده به علت قدمت تاریخی بنا ی این امام راده جزءآثار باستانی ملی به ثبت رسیده است و شماره ثبت آن – شماره ثبت 4682 می باشد.امام زاده شاه قطب الدین

امام زاده شاه قطب الدین یا شاه زاده غبد اله در 130 کیلومتری شهرستان مسجد سلیمان در  اندیکا پای کوه منار به شماره 2292 در تاریخ 25/12/78 جزءآثار باستانی وتاریخی کشور به ثبت رسیده است.

تپه کلگه زرین
تپه کلگه زرین در مرکز شهر قرار دارد ، درست رو بروی بهداری مسجدسلیمان واز طرف دیگر به میدان جلوی بیمارستان شرکت نفت ،و جنوبا به آتش نشانی شهرداری ،و از مغرب هم به منازل مسکونی همسایه است ، این تپه از قدمت چندین هزار ساله بر خوردار است و به علت پیدا شدن سکه های طلا با قدمت بیش از دو هراز سال پیش از میلاد مسیح یا بهتر بگوییم سکه هایی که خیلی قدمت بیشتری دارند .

 این تپه در تاریخ 18/12/76 با شماره 1708 در فهرست اثار باستانی کشور به ثبت رسیده است ولی هنوز حفاری روی آن صورت نگرفته است تا بتوانیم قدمت ونوع بنا یا اتشکده بودن آنرا بیان نماییم .بقعه متبرکه ابوالقاسم یا شاه گردن بلند

به شماره 4685 در فهرست آثار باستانی کشور قرار گرفته است وتاریخ دقیق در اختیار ما نیست واین بنای تاریخی از توابع بخش لالی می باشدبناهای تاریخی دیگر شهرستان مسجدسلیمان عبارتند از:
1-پل نمره یک که قدمتی در حدود 60-70ساله را دارا میباشد وهنوز مورد استفاده می باشد .

2-مسجد جامع نمره یک که این مسجد در محوطه صافی درست شده ودارای گنبد وتالار بزرگ می باشد وجزء آثار ملی محسوب می گردد وقدمت این مسجد در حدود60-70سال میباشد

3-باشگاه مرکزی با ان ساختمان سنگ تراش وستونهای زیبا .

4-برج مخابراتی شهرستان مسجد سلیمان که بر روی تپهایی واقع شده در محله ایی به نام پشت برج که دیدنی میباشد .

/ 0 نظر / 13 بازدید