وضعیت درصد شاغلان مسجدسلیمان نشاندهنده فلاکت مردم است

نسبت تعداد شاغلان به آمار خانواده

تعداد شاغلان

آمار خانواده

شهرستان

92.3%

9632

10430

اندیکا

82.28%

34742

42220

اندیمشک

82.2%

288914

351461

اهواز

94.9%

42779

45066

ایذه

104.2%

24981

23971

باغملک

63.1%

13445

21306

باوی

93.4%

64775

69290

ماهشهر

80.6%

56333

69864

آبادان

95.4%

45290

47474

بهبهان

73.9%

31159

42140

خرمشهر

96.3%

103583

107520

دزفول

67.8%

15122

22298

دشت آزادگان

92.5%

10532

11390

رامشیر

95.1%

24036

25269

رامهرمز

69.8%

24185

34610

شادگان

88.8%

42013

47293

شوش

86.3%

39078

45291

شوشتر

92.9%

13913

14973

گتوند

113.8%

9054

7951

لالی

71%

19047

26771

مسجدسلیمان

97.4%

5241

5381

هفتکل

104.6%

9274

8863

هندیجان

97.2%

7391

7597

هویزه

87.9%

19889

22621

امیدیه

بر مبنای آخرین سرشماری کشور در سال 90 ، درصد نسبت تعداد شاغلان به تعداد خانوارهای شهرستانهای استان خوزستان نشان می دهد این نسبت در مسجدسلیمان 71 درصد بوده و بعبارتی 29 درصد خانوارهای مسجدسلیمانی دارای هیچ نان آوری نیستند که نشاندهنده اوج فلاکت مردم این شهرستان است.

همانطور که از جدول مشخص است فقط شهرستانهای باوی و دشت ازادگان و شادگان که در واقع روستاههایی بوده اند که در چند سال گذشته شهر شده اند وضعیت بدتری نسبت به مسجدسلیمان دارند.

امیدوارم که نمایندگان مسجدسلیمان بجای پیگیری امور پیمانکاران و اعضای ستادهایشان به فکر بقیه مردم نیز بوده و در مجلس و رایزنی با دولت فکری به حال اشتغال این شهر بنمایند.

/ 1 نظر / 106 بازدید
اردشیر

سلام خواسته شما انجام شد شاد و پیروز باشید