عدم بهره برداری مسکن مهر مسجدسلیمان

علی رغم اینکه در بیست سال اخیر مسجدسلیمان از معدود شهرهایی در کشور است که هیچ گونه واگذاری زمین جهت ساخت مسکن در آن انجام نشده است لیکن در زمینه مسکن مهر نیز که باید در این شهر بیشتر سرمایه گذاری می شد و زودتر پروژه ها به بهره برداری می رسید هنوز عملیات تمام نشده و واگذاری انجام نشده است.

/ 0 نظر / 53 بازدید