پست های ارسال شده در آدر سال 1388

مشکلات مسجدسلیمان

١-مشکل بیکاری: بر مبنای آخرین سرشماری کشور جمعیت فعال،تعداد شاغلین،تعداد بیکاران،و درصد بیکاران شهرستانهای استان خوزستان به شرح زیر است: شهرستان جمعیت فعال تعداد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

درصد بیکاری مسجدسلیمان

بر مبنای آخرین سرشماری کشور جمعیت فعال،تعداد شاغلین،تعداد بیکاران،و درصد بیکاران شهرستانهای استان خوزستان به شرح زیر است: شهرستان جمعیت فعال تعداد شاغل تعداد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 53 بازدید

70 درصد مناطق مسکونی مسجدسلیمان سکونتگاه غیر رسمی هستند:

طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مسجدسلیمان تصویب شد خبرگزاری فارس: طرح توانمندسازی و اسکان سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر مسجدسلیمان توسط معاونت عمرانی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 70 بازدید