مسجدسلیمان بدون شهردار

علی رغم عملکرد نسبتا خوب شهردار مسجدسلیمان آقای فلسفی زاده برکنار شد.براستی علت اصلی برکناری چیست؟متاسفانه اعضای شورای شهر بجای اینکه به فکر شهر باشند به فکر مطرح بودن نام خود و منافع شخصی هستند.

/ 0 نظر / 17 بازدید