معرفی یک فرهیخته مسجدسلیمانی

یکی از کسانی که بدون ادعا و به بهترین روش ممکن در حال خدمت به مسجدسلیمان  آقای هوشنگ بهرامی است.ایشان  فردی فرهنگی است که در وبسایت خود با عنوان مسجدسلیمان شهر اولین های شیرین و تلخ و به آدرس http:\\mi-s.blogfa.com در حال نشر فرهنگ ، رسوم ، سنن و تاریخ مردم این شهر هستند. مطالب این سایت یک گنجینه واقعی فرهنگی بوده و مطالعه آنها را به نسل جوان توصیه می کنم.

/ 0 نظر / 18 بازدید