نواب نصیر شلال نماینده مسجدسلیمانی در المپیک لندن

نواب نصیر شلال تنها نماینده مسجدسلیمانی در میان ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در المپیک لندن است.این وزنه بردار که دارای عناوین مختلف ملی و آسیایی است آماده مطرح کردن نام ایران و مسجدسلیمان در المپیک است.برای این ورزشگار دعا کنیم تا علاوه بر افتخار برای وطن نام مسجدسلیمان را نیز بعد از سالهای طولانی جهانی کند.

/ 1 نظر / 21 بازدید