مسجدسلیمان شهر شخصیت پرور

شجاعت و هوش ذاتی مردمان این شهر باعث منحصر بفرد شدن آنها در تمام مجامع شده و تمام کسانی را که با آنها سرو کار دارند را تحت تاثیر قرار داده و بعنوان مثال  افرادی مانند غلامرضا تختی قهرمان المپیک و پهلوان اسطوره ای،حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری سابق و پورمحمدی وزیر کشور سابق و رییس کنونی سازمان بازرسی کل کشور همگی مدتی در مسجدسلیمان زندگی کرده و به شخصیت های خیلی مهم در کشور تبدیل شده اند.

/ 0 نظر / 29 بازدید