مصرف گاز ترش مسجدسلیمان توسط پتروشیمی رازی بدون کمترین فایده به شهر

روزانه حدود 7 (هفت) میلیون متر مکعب گاز ترش مسجدسلیمان بعنوان ماده اصلی و اولیه در پتروشیمی رازی واقع در ماهشهر مصرف می شود که با توجه به اینکه مالکیت آن مربوط به ترکیه است هیچگونه عوارضی به شهر مسجدسلیمان پرداخت نمی شود و منافع این گاز به ترکیه سرازیر می شود.از مسئولین  شهرستان انتظار می رود که از طریق استانداری جهت وصول عوارض مصرف این گاز و جبران آلودگی هایی که انتقال گاز ترش دارد پیگیری نموده تا حداقل کمکی به شهرداری در جهت اجرای پروژه های عمرانی بشود. 

/ 0 نظر / 19 بازدید