مدیر اداره راه و شهرسازی مسجدسلیمان گفت: پروژه چهار خطه کردن جاده ورودی مسجدسلیمان که بین اداره راه و شرکت نفت مشترک بوده، آماده بهره‌برداریاست.

علی عیدی‌وندی اظهارکرد: این پروژه از انتهای شهرک صنعتی مسجدسلیمان آغاز می‌شود و تا 2 راهی مسجدسلیمان ادامه دارد.

وی افزود: طول پروژه 4 کیلومتر است که 3.3 کیلومتر آن توسط شرکت نفت و یک کیلومتر آن توسط اداره راه و شهرسازی به اجرا رسیده است.


عیدی‌وندی تصریح‌کرد: برای چهار خطه کردن این مسیر حدود 4 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است. این مسیر پیش از این به صورت جاده‌ای 2 خطه مورد استفاده قرار می‌گرفت.