بر مبنای آخرین سرشماری کشور جمعیت فعال،تعداد شاغلین،تعداد بیکاران،و درصد بیکاران شهرستانهای استان خوزستان به شرح زیر است:

شهرستان جمعیت فعال تعداد شاغل تعداد بیکار درصد بیکاری
شادگان 36946 23207 13739 0,371867049
مسجدسلیمان 55153 37176 17977 0,325947818
دشت آزادگان 33194 23442 9752 0,293788034
آبادان 82749 60659 22090 0,266951866
گتوند 16562 12357 4210 0,254196353
لالی 9756 7537 2219 0,227449774
اندیمشک 44427 34787 9460 0,212933576
خرمشهر 46579 37001 9578 0,205629146
امیدیه 24439 19480 4959 0,202913376
شوش 52054 41823 10231 0,196545895
رامهرمز 34524 27981 6543 0,189520334
ایذه 50951 41570 9381 0,184118074
شوشتر 51699 42651 9048 0,175013056
اهواز 388940 321608 67332 0,173116676
باغملک 23302 19734 3568 0,153119904
رامشیر 14850 12677 2173 0,146329966
ماهشهر 77819 66582 11237 0,144399183
دزفول 123615 107455 16160 0,130728471
بهبهان 51173 44803 6370 0,124479706
هندیجان 10612 9511 1101 0,103750471

همانطور که ملاحظه می فرمایید در کل استان شهرستان مسجدسلیمان از نظر درصد بیکاری در رده دوم قرار دارد.بالاخره در یک زمینه دوم شدیم.