با تصویب هیئت وزیران بنا به پیشنهاد
وزارت کشور؛
با تصویب هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور شهرهای الهایی، گلگیر، خنافره، کوت سیدنعیم، ابوحمیظه، منصوریه، تشان، آبژدان، بیدروبه، سرداران، آزادی، چم گلک و سیاه منصور در خوزستان ایجاد می‌شود/ همچنین دهستان‌های اسماعیله جنوبی، عنبر، ذیلایی، جره، ماماتین، رستم آباد، سه تلون، دربسیه و بخش های اسماعیله، غیزانیه، میان آب، عنبر، رود زرد، سلطان آباد، دارخوین ایجاد می‌شود/ بر این اساس، خط مرزی بین شهرستان‌های بندرماهشهر و هندیجان ایجاد می‌شود

 روستای جعفرآباد مرکز بخش آبژدان پس از ادغام با روستاهای ناصرخسرو، یکبرجی، شهرک یاسر و آبژدان همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر آبژدان نامگذاری می‌شود.