با حکم دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمد حسین پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان اهواز شد. حسین پور با این انتصاب جانشین علیرضا شکوه فر شد و از این پس باید اداره دانشگاه آزاد اسلامی مرکز استان خوزستان را به عهده بگیرد.

حسین پور با این انتصاب جانشین علیرضا شکوه فر شد و از این پس باید اداره دانشگاه آزاد اسلامی مرکز استان خوزستان را به عهده بگیرد.
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نخستین دانشگاه در استان خوزستان بوده که در سال 1362با یک رشته ریاضی کار خود را آغاز کرد. وجود پاره ای مشکلات موجب شد که این رشته پس از چندی منحل اعلام شود و این واحد بار دیگر در بهمن ماه سال 1363 با دو رشته عمران و کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات) تجدید حیات کرد.

اولین ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز یک ساختمان ملکی در منطقه زیتون کارمندی بوده است که در آن دو رشته کشاورزی (زراعت – اصلاح نباتات) و عمران راه اندازی شد. پس از راه اندازی رشته حقوق قضایی دو ساختمان دیگر به صورت استیجاری در منطقه کیانپارس اهواز به ساختمانها افزوده شد.