شهرک صنعتی مسجدسلیمان که از سال 1373 راه اندازی شده ،هنوز طرح فاضلاب صنعتی در ان اجرا نشده است و باعث شده سلامتی مردم روستاهای اطراف به خطر افتاده و یا واحدهای صنعتی دارای الودگی پساب توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعطیل شوند.آیا شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان تنها وظیفه اش در اختیار قرار دادن زمین به واحدهای صنعتی است یا باید تمام زیرساخت های لازم را نیز قبل از احداث واحدهای صنعتی ایجاد کند.از سال 73 تا کنون 19 سال می گذرد.