نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بحثهایی که در خصوص تغییر استاندار خوزستان مطرح می شود نظرات شخصی برخی افراد است و تنها می توان به این موارد شایعه لقب داد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بحثها و خبرهایی که این روزها در محافل مختلف استان خوزستان در خصوص تغییر استاندار مطرح می شود بیشتر شایعه است تا اخبار رسمی تائیده شده و موضوع جابه جایی استاندار خوزستان به هیچ وجه مورد موافقت و تائید مجمع نمایندگان استان خوزستان نیست.

اسماعیل جلیلی ، نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی / khouznews.ir

وی افزود: متاسفانه استان خوزستان در سالهای اخیر از بی ثباتی مدیریتی ضربه های فراوانی متحمل شده است و دامن زدن به شایعات تغییر استاندار به هیچ وجه به سود منافع استان نیست و انتظار می رود نمایندگان در مطرح کردن این موارد دقت لازم را به خرج دهند.

جلیلی تاکید کرد: قرار نیست وقتی یک نفر با استاندار مخالفتی یا اختلاف عقیده ای داشته باشد خواستار تغییر استاندار شود و منافع یک استان را به خطر بیندازد. باید در
استان خوزستان این امر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم که نباید به خاطر منافع
شخصی منافع استان را فراموش کنیم و به آن ضربه بزنیم.

نماینده مردم مسجدسلیمان تصریح کرد: تا زمانیکه دولت تشخیص دهد استاندار خوزستان باید در جایگاه خود باشد مدیران و دلسوزان استان باید از وی حمایت کنند؛ ضمن اینکه به نظر من در این شرایط هیچ فردی بهتر از حجازی نمی تواند برای استان مفید و موثر باشد.

***امیدوارم  دکتر جلیلی  عملکرد استاندار در مسجدسلیمان را نیز بررسی کرده باشد بویژه به عملی شدن مصوبات دولت در مسجدسلیمان نگاهی انداخته باشد.