به گزارش خوزنیوز و براساس اعلام سایت مرکز لرزه نگاری کشوری این زمین لرزه در عمق ۱۲ کیلومتری و در عرض جغرافیایی ۳۱.۸۹۶ و طول جغرافیایی ۴۹.۵۲۵ در شهر مسجدسلیمان اتفاق افتاده است.
لازم به ذکر همزمان در اهواز هم لرزش خفیفی همزمان با این زمین لرزه احساس شد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است نگرانی از زمین لرزه و پس لرزه های احتمالی تعدادی زیادی از شهروندان را به  بیرون از منازل کشانده است.


 تعداد ۱۰ واحد مسکونی منطقه آب نرگسى و سه بردان جریک در شهرستان مسجدسلیمان دچار خسارت گردیدند.

زمین لرزه به شدت ۵.۳ ریشتر مسجدسلیمان را لرزاند