امروز مراسم درگذشت استاد پهلوان بهمن خانلر مطلق در حسینیه ارشاد اهواز برگزار گردید.مراسمی باشگوه که از تمام اقشار ورزشکاران،فرهنگیان،اساتید و همشهریان در آن شرکت نموده و یادش را گرامی داشتند.براستی علت اینهمه گرامی داشتن چیست؟آیا فقط قهرمان بودن ایشان عامل اصلی بوده است قطعا اینچنین نیست و مردمی بودن،مرید مولای متقیات حضرت علی ع،اخلاق و منش پهلوانی علت های این عظمت بوده است.از اینکه قبل از وفات ایشان انچنان که باید از وجود ایشان درس آموزی ننمودیم باعث حسرت است.