روز شنبه بعد از حدود بیست سال جهت تماشای بازی فوتبال نفت با تیم اتکای شمال به ورزشگاه تختی مسجدسلیمان رفتم.از دیدن شور و حرارت تماشاچیان کیف کردم.تمام بچه هایم را نیز همراه خودم برده بودم که یکی از پسرهایم نیز فیلمی از تشویق تماشاچیان و بازی گرفت.همچنین نکته ای که خیلی جلب توجه می کرد وجود تعدادی تشمال در ورزشگاه بود که لذت تماشای بازی را چند برابر کرده بود.البته یک نکته منفی بین تعدادی از تماشاچیان توهین به داور و بازیکنان تیم مقابل بود که امیدوارم در بازیهای بعدی شاهد این مورد منفی نباشیم.در هر حال بعد از مدتها از اینکه در کنار شمار زیادی از همشهریانم بودم لذت بردم و به خاطره ای جالب برایم تبدیل شد.